VÄLKOMMEN TILL TELIA CERTIFIKATPORTALEN
TELIA CERTIFIKATTJÄNST

--

Telia förser den nordiska marknaden med SSL-certifikat från Sverige och i Finland. På den svenska marknaden ansvarar Cygate AB för tjänsten. Vår ambition är tillhanda bra priser och snabba leveranser.


NYHETER:


ÄNDRAD GILTIGHETSTID FÖR SERVERCERTIFIKAT FRÅN DEN 1/9


De internationella regelverken har ändrats vilket påverkar giltighetstiden på SSL-certifikat. Från och med den 1/9 2020 är den maximalt tillåtna giltighetstiden 398 dagar. I och med detta så kommer vi att ta bort möjligheten att beställa 2-åriga certifikat från våra beställningssidor.

ETT AV VÅRA MELLANLIGGANDE ROTCERTIFIKAT LÖPTE UT DEN 17/10 2019


Ett mellanliggande rotcertifikat med namn TeliaSonera Root CA v1 Intermediate (SHA-1 hash) löpte ut den 17/10 2019. Den ogiltiga certifikatkedjan gäller Sonera Class 2 CA -> TeliaSonera Root CA v1 Intermediate SHA-1 -> TeliaSonera Server CA v2 -> kundcertifikat.

Tjänster och servrar som använder SSL-certifikat med den gamla certifikatkedjan behöver därför uppdateras till SHA-2 versionen. SHA-2 versionen av det mellanliggande rotcertifikatet kan laddas ner här och är giltigt till den 5/4 2021. Därefter kommer den enda fungerande kedjan att var den som börjar med TeliaSonera Root CA v1. Tjänster som redan använder den nya kedjan kommer inte att drabbas. Mer information och Telias rotcertifikatsprogram finns här.